loader image

Załącznik nr 1 do umowy
KUPNA / SPRZEDAŻY – TABELA POTRĄCEŃ:

AGROIMPEX Magdalena Pasieka

W przypadku jeżeli
dostarczony towar nie spełnia wymogów jakościowych określonych w umowie
Kupujący ma prawo danej partii towaru nie przyjąć lub Kupujący może taki towar
przyjąć z zastosowaniem następujących potrąceń .

 

PSZENICA KONSUMPCYJNA

POTRĄCENIA [NETTO]

WILGOTNOŚĆ

4 PLN/T ZA 0,1%

BIAŁKO

3 PLN/T ZA 0,1%

BIAŁKO
dla elity baza 14%

5 PLN/T ZA 0,1%

GĘSTOŚĆ Kg/hl

1 PLN/t za 0,1 kg/hl

ZAN. NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY 1%

ZAN. UŻYTECZNE

1 PLN /T ZA 0,1%

LICZBA OPADANIA

1 PLN/t za 1 s

ZAPACH OBCY

40 PLN / T 

ZBOŻA OBCE

2 %/T Z CENY ZA każdy
rozpoczęty 1%

 

ŁUBIN /
BOBIK / GROCH

KONSUMPCYJNY
/ GOCH

PASTEWNY (PELUSZKA)

POTRĄCENIA [NETTO]

WILGOTNOSC

2
PLN/T ZA 0,1%

ZAN. NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY 1% 

ZAN. UŻYTECZNE

1 PLN/T ZA 0,1%

ZAPACH OBCY

40 PLN /T

ZBOŻA OBCE

2 %/T Z CENY ZA każdy
rozpoczęty 1%

                 

<![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]>

PSZENICA PASZOWA

POTRĄCENIA [NETTO]

 

PSZENŻYTO

POTRĄCENIA [NETTO]

WILGOTNOŚĆ

2 %/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY 1%

WILGOTNOŚĆ

0,4%/T  ZA 0,1%

GĘSTOŚĆ Kg/hl

0,1%/T  ZA 0,1 kg/hl

BIAŁKO OGÓŁEM PONIŻEJ 10,5
%

3 PLN/T ZA 0,1%

ZAN. NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY 1%

GĘSTOŚĆ Kg/hl

1 PLN/t ZA 0,1 kg/hl

ZAN. UŻYTECZNE

0,1%/T  ZA 0,1%

ZAN. NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY 1%

SPORYSZ

50 PLN ZA 0,1%

ZAN. UŻYTECZNE

1%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY 1%

FUSARIUM

2 PLN Z CENY ZA KAŻDE 0,1%

POWYŻEJ 1%

FUSARIUM

 

ZBOŻA OBCE

4 PLN /T Z CENY ZA KAŻDE
0,1% 

 

2 %/T Z CENY ZA każdy
rozpoczęty 1%

ZBOŻA
OBCE

2 %/T Z
CENY ZA każdy rozpoczęty 1%

ZAPACH OBCY

40 PLN /T

 

 

JĘCZMIEŃ

POTRĄCENIA [NETTO]

WILGOTNOŚĆ

2
PLN/T ZA 0,1%

GĘSTOŚĆ
Kg/hl

1
PLN/T ZA 0,1 kg/hl

ZAN.
NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY
1%

ZAN.
UŻYTECZNE

1
PLN/T ZA 0,1%

FUSARIUM

4
PLN/T ZA 0,1%

ZBOŻA OBCE

2 %/T Z CENY ZA każdy
rozpoczęty 1%

ZAPACH
OBCY 

40
PLN/T

 

ŻYTO PASZOWE

POTRĄCENIA [NETTO]

WILGOTNOŚĆ

0,4%/T  ZA 0,1%

GĘSTOŚĆ Kg/hl

0,1%/T  ZA 0,1 kg/hl

ZAN.
NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY 1%

ZAN.
UŻYTECZNE

0,1%/T  Z
0,1%

SPORYSZ

50
PLN ZA 0,1%

FUSARIUM

2 PLN Z CENY ZA KAŻDE
0,1%

POWYŻEJ 1%

ZBOŻA OBCE

2 %/T Z CENY ZA każdy rozpoczęty 1%

ZAPACH
OBCY

                      40 PLN/T
                    

 

 

 

ŻYTO KONSUMPCYJNE

POTRĄCENIA [NETTO]

WILGOTNOŚĆ

0,4%/T  Z CENY ZA 0,1%

GĘSTOŚĆ
Kg/hl

0,1%/T  Z CENY ZA 0,1 Kg/hl

ZAN.
NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY
1%

ZAN.
UŻYTECZNE

0,1%/T  Z CENY ZA 0,1%

SPORYSZ

3,50
Euro/0,1%/tona

ŻYWY SZKODNIK

USTALENIA
BIEŻACE

ZAPACH
OBCY

USTALENIA
BIEŻACE

ZBOŻA OBCE

2 %/T Z CENY ZA każdy
rozpoczęty 1%

LICZBA
OPADANIA

1
PLN/T ZA 1 s

 

GRYKA 

POTRĄCENIA [NETTO]

WILGOTNOSC powyżej 14,5%
do

15,4%

2 %/T Z CENY ZA każdy
rozpoczęty

1%

WILGOTNOSC
powyżej 15,4% 

3 %/T Z CENY ZA każdy
rozpoczęty

1%

GĘSTOŚĆ
PONIŻEJ 60kg/hl

2
PLN /T ZA 0,1%

ZAN.
UŻYTECZNE

0,2%  ZA 0,1%

ZAN.
NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY
1%

TATARKA

2
PLN ZA SZTUKĘ 

ZBOŻA OBCE

2 %/T Z CENY ZA każdy
rozpoczęty 1%

ZAPACH
OBCY

40
PLN/T

 

 

OWIES

POTRĄCENIA [NETTO]

WILGOTNOŚĆ

2
PLN/T ZA 0,1%

GĘSTOŚĆ
Kg/hl

1
PLN/t ZA 0,1 kg/hl

 

ZAN.
NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY
1%

ZAN.
UŻYTECZNE

1
PLN/T ZA 0,1%

ZBOŻA OBCE

2 %/T Z CENY ZA każdy
rozpoczęty 1%

ZAPACH
OBCY

40
PLN /T

 

RZEPAK

POTRĄCENIA [NETTO]

WILGOTNOSC
POWYŻEJ 9%

 

 2 %/T Z
CENY ZA każdy rozpoczęty 1%

ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM

POWYŻEJ
2% DO 3,99%

 0,2%/T
ZA 0,1%

 

ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM
OD

4%
DO 5,99%

 0,3%/T
ZA 0,1%

 

ZANIECZYSZCZENIA OGÓŁEM

POWYŻEJ
6%

 0,4%/T
ZA 0,1%

 

ZAWARTOŚĆ
OLEJU < 40%

2 %/T Z CENY ZA każdy rozpoczęty

1%

ZAPACH
OBCY

40
PLN/T

 

KUKURYDZA SUCHA

POTRĄCENIA
[NETTO]

WILGOTNOŚĆ

0,4%/T  ZA 0,1%

ZAN.
NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY
1%

ZAN.
UŻYTECZNE

1
PLN/T ZA 0,1%

 

KUKURYDZA MOKRA 30%

POTRĄCENIA
[NETTO]

WILGOTNOŚĆ

30-35%
-13ZŁ/T

POW.35%
-15ZŁ/T

ZAN.
NIEUŻYTECZNE

2%/T Z CENY ZA KAŻDY

ROZPOCZĘTY
1%

ZAN.
UŻYTECZNE

1
PLN/T ZA 0,1%

 

 

W przypadku stwierdzenia obcego/nieswoistego zapachu ? Kupujący
ma prawo odmówić przyjęcia towaru lub zaproponować potrącenie według tabeli.

W przypadku obecności żywego szkodnika ? Kupujący
ma prawo odmówić przyjęcia towaru lub zaproponować potrącenie według tabeli.

W przypadku stwierdzenia obecności fusarium – Kupujący
ma prawo odmówić przyjęcia towaru lub zaproponować potrącenie według
tabeli.